Slamavvattning

I Älmhults kommun är det EcoVee som tömmer er brunn. Med EcoVee behöver vi inte köra runt på vatten, vilket minskar transportbehovet med cirka 70 procent och transporterat material med 95 procent. Detta sänker kostnaderna och minskar utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan slammet komposteras, vilket gör EcoVee till en naturlig process utan kemikalier.

Mobilavvattning för en bättre miljö i alla led

I Älmhults kommun är det EcoVee som tömmer er brunn helt för att därefter avskilja slammet i en reningsprocess på bilen. Efter avvattningen återförs vattenfasen till er brunn igen.

I avvattningsprocessens första steg sker en grovrensning och därefter avskiljs slammet från vattenfasen. Vattenfasen med biomassa återförs sedan till brunnen. Biomassan består av mikroorganismer tillsammans med en viss mängd slam. Biomassan bidrar till att nedbrytningen i brunnen fortgår även efter tömning, vilket minskar belastningen på närmiljön. Om er brunn töms helt på sitt innehåll försvinner de för funktionen så viktiga mikroorganisamerna.

Hur påverkar EcoVee er brunn?

Efter att EcoVee har varit på besök kommer ni att notera är att er brunn inte ser ut att vara tömd. Detta beror på att vi har returnerat vattenfasen med biomassa till er brunn.

Biomassa bildar ofta flytslam efter tömning, 5-10 cm är normalt och upp till 20 cm är acceptabelt detta är helt normalt. Biomassan bidrar till att nedbrytningsprocessen fortgår i er brunn även efter tömning, vilket minskar belastningen på närmiljön. Det är mycket viktigt för funktionen att brunnen har ett T-rör och en fungerande infiltration försedd med luftning. Om ni inte har T-rör, skaffa det annars finns risk att infiltrationen sätts igen.

Se filmen om slamavvattning från EcoVee

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.