Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning samt uppdragsutbildning. Nämnden har också ansvaret för uppföljningsprogram för arbetslösa ungdomar upp till 20 år samt kontakter med näringslivet i utbildningsfrågor.

Ledamöter 2019-2022

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018:

Ledamöter

Gusten Mårtensson (C), ordförande
Tomas Simonsson (M), förste vice ordförande
Stefan Jönsson (S), andre vice ordförande

Bengt Adolfsson (M)
Petra Karlsson (S)
Håkan Pettersson (S)
Kent Ballovarre (S)
Tomas Harrysson (C)
Elvir Hasanic (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Tord Helle (SD)

Ersättare

Erik Ederfors (M)
Rumiana Miteva De Reyes (M)
Birgitta Nilsson (S)
Filip Akaronka (S)
Tommy Sahlberg (S)
Agneta Andersson (C)
Peter Sandberg (C)
Carl-Bertil Bertilsson (V)
Gulli Jansson (L)
Hans Cedergren (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)

Sekreterare

Eva-Marie Andersson

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.