Gunnar Gröpe

Illustrationsskiss.

En ny detaljplan håller på att tas fram till tomten Gunnar Gröpe 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe 4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra Esplanaden och Kvarngatan. Den nya detaljplanen ska ge möjlighet att bygga fler bostäder i centrum!

- På tomterna kan ett 80-tal bostäder i tre till fem våningar byggas och det bidrar till en viktig förtätning i centrum, berättar Henrik Johansson, stadsarkitekt på kommunen.

- Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult. För att tillmötesgå det är det viktigt att kunna omvandla fastigheter i centrum till bostäder. Fler boende i Älmhults centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum, fortsätter Henrik.

Tidplan

Arbetet med ny detaljplan pågår och planen är att kunna besluta om den under hösten 2018. Parallellt kommer tomten att börja förberedas och användas till parkeringsplatser.

- Fastigheten som står på tomten idag är i mycket dålig skick och behöver rivas. Sedan behöver marken saneras. Hur omfattande saneringsarbetet blir håller på att utredas, berättar Henrik.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.