Vanliga frågor och svar

Här samlar vi några vanliga frågor och svar om fiber. Hittar du inte svaret på just din fråga är du välkommen att höra dig till oss.

Varför fiber?

Vad är skillnaden mellan fiber och andra bredbandstekniker?

  • ADSL är en bredbandsteknik som baseras på det traditionella telefonnätet. Överföringshastighet och kvaliteten på uppkopplingen avtar med avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. I genomsnitt ger det snabbaste bredbandsabonnemanget i genomsnitt strax över 10 Mbit/s.
  • Fiber - Fiber baseras på överföring av ljusimpulser och kan hantera Internet, IP-telefoni och TV samtidigt. En fiberoptisk bredbandsuppkoppling håller en jämn kvalitet oberoende av avståndet.
  • HSPA - 3G-näten, det vill säga näten för mobiltrafik. En mobil uppkoppling via HSPA når en genomsnittlig hastighet på cirka 2,5 Mbit/s. Uppkopplingen är dock asymmetrisk och det är svårt att garantera kvaliteten. Det sistnämnda beror på att radio är en utpräglad delad resurs där tjänstens kvalitet är starkt beroende av antal samtidiga användare och terminalens avstånd till närmaste basstation.

Läs mer här.

Vad är det som gör fiber till en så bra lösning jämfört med dagens fasta telefonnät?

Fiber är en tunn glasfiberkabel där signalerna skickas med ljus, vilket innebär att hastigheten inte sjunker med längre sträckor. Vid ändpunkterna omvandlas ljuset till elektriska signaler som sedan skickas vidare via en vanlig nätverkssladd eller trådlöst via en trådlös accesspunkt.

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med garanterad hastighet. Mobila bred­band, även 4G, ger oftare störningar och hastigheten varierar beroende på mobiltäck­ning och antalet samti­di­ga användare.

Anslutning

Hur många hushåll måste ansluta sig för att det ska bli verklighet med fiber?

ElmNet AB gräver till alla i Älmhults tätort och i våra byanät som beställer komplett fiberanslutning av oss.

Hur ser tidsplanen ut?

När ett område är klart går vi vidare till nästa. Önskar du att vi kommer till ditt område så gör en intresseanmälan som inte är bindande på vår hemsida.

Vi gräver till alla som beställer anslutning av oss och när projekteringen i ditt område är gjord så kommer vi att skicka ut information med tidplan till dig.

Grävning

Vad kostar det att köpa grävtjänsten av er?

ElmNet erbjuder från och med nu även ett offererat fast pris på tomtgrävning för 1 800 kronor, under förutsättning att tomgrävningen blir under 10 meter. På denna kostnad kan det finnas möjlighet att få ROT-avdrag. ROT-avdraget är på 30 procent av arbetskostnaden. Vår entreprenör Telarco debiterar sedan efter dessa 10 meter, 150 kronor per meter, inklusive moms

Vid samtlig grävning ingår grovåterställning samt ditläggning av duct. Plattor som måste lyftas upp sätts inte tillbaka. Eventuell lagning av asfalt ingår ej.

Hur mycket grävning blir det?

Det blir grävning i eller vid gatan utanför dig samt från gatan in i din fastighet. Det som behöver göras inne på tomten är att du gräver ett dike som är cirka 30 cm djupt och cirka 10 cm brett.

Vid frågor om grävning kontakta vår entreprenör på Telarco, tfn 044-13 72 76.

Kan jag påverka var på tomten det grävs?

Ja, men vi rekommenderar kortast möjliga väg och att undvika ”hårda” ytor såsom exempelvis asfalt och plattläggningar.

Hur kommer kabeln in i huset?

Normalt borrar vi ett litet, diskret hål i nederkant på huset. Håltagningen tätas när fibern är på plats.

Hur mycket åverkan blir det inomhus?

Vi installerar ett fibermodem strax innanför där kabeln kommer in så åverkan inomhus är liten.

Drift och säkerhet

Vad händer vid ett strömavbrott?

Blir det strömavbrott i er fastighet och ni inte har reservkraft (batteribackup) till fibermodemet och er utrustning så kommer tjänsten att sluta fungera.

Ekonomi

Vad kommer det att kosta?

Priset varierar mellan de olika områdena beroende på om du bor i Älmhults tätort eller i något av våra byanät.

I Älmhult tätort: Engångsavgift för komplett anslutning, inklusive montering och installation av fibermodem är 30 000 kronor. I detta pris ingår inte grävning på egen tomt. Som fastighetsägare utför du själv grävningen från tomtgräns till husvägg. Det finns också möjlighet att köpa den tjänsten direkt av kommunens entreprenör, till en kostnad av 1 800 kronor (under 10 meter).

Sedan tillkommer även en kommunal nätavgift på 60 kronor i månaden när du har ett aktivt abonnemang.

I byanäten Fälhult Fiber, Liatorp, Diö Byanät södra och Pjetteryd Fiber: ElmNet äger dessa byanät själv och erbjuder anslutning av permanentbostad för 19 900 kronor. I priset ingår montering och installation av fibermodem. Tomtgrävning ingår inte men erbjuds som tillval, läs mer ovan. Läs mer om anslutningskostanden här.

I resterande byanät: Varje byanät sätter själv upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område. Så det är bäst att kontakta respektive byanät för exakt prisuppgift.

När får jag fakturan för min fiberanslutning?

Fakturan kommer cirka 30 dagar efter färdig installation.

Varför betalar jag en kommunal nätavgift på 60 kronor i månaden?

Kvartalsvis i efterskott fakturerar ElmNet en nätavgift på 60 kronor i månaden till de som har någon form av tjänsteabonnemang på sin fiberanslutning. Den här avgiften täcker kostnader för driftsövervakning inklusive jour, underhåll, elektricitet till våra stationer, kapitalkostnader med mera.

Varför är priset olika beroende på var man bor?

Den verkliga kostnaden för att bygga stamnät och kvartersnät inne i Älmhults tätort motsvarar cirka 25 000 kronor per anslutning vid cirka 60 procent anslutningsgrad (som ett genomsnitt för hela tätorten).

Den verkliga kostnaden ute på landsbygden, där byanäten bygger fibernät, ligger på 45 000 – 55 000 kronor per anslutning men där har EU och svenska staten gått in med bidragspengar som inneburit att varje hushåll sedan har betalat cirka 20 000 – 25 000 kronor. Därtill har byanäten gjort stora ideella arbetsinsatser som motsvarar cirka 4 000 – 5 000 kronor i värde per anslutning.

Finns det olika betalningsmodeller?

I dagsläget är det betalning mot faktura som gäller, vi håller dock på att undersöka möjligheterna att även kunna välja delbetalning per månad.

Kan man göra avdrag för kostnaden?

Ja, för grävningen inne på egen tomt kan du göra ROT-avdrag.

Vad kostar det att vara ansluten om man inte utnyttjar några tjänster?

Du betalar ingen löpande nätavgift så länge du inte abonnerar på någon tjänst via fibernätet.

Installation

Kan ni dra fler uttag inne i min fastighet?

Det ingår ingen dragning inomhus eftersom olika husägare vill ha det väldigt olika. Vi kan genom vår entreprenör erbjuda installation av önskat antal datauttag i er fastighet, kostnad för detta tillkommer.

Internet

Vad behövs för att internet ska fungera?

Allt som behövs är en datorsladd mellan fibermodemet och en dator. Vill man ha trådlöst Internet kan man köpa till en trådlös router som man ansluter till fibermottagaren. Alternativt kan man själv dra nätverkssladdar till de rum där man vill ha Internet.

Telefoni

Kan jag använda mina befintliga telefoner om jag beställer bredband-telefoni (IP-telefon)?

När man beställer telefoni från någon av våra tjänsteleverantörer så skickar de en telefoniadapter. Telefoniadaptern ansluts till fibermodemet. Till telefoniadaptern kan man koppla in en vanlig telefon.

Har man flera telefonjack i huset och vill att det ska ringa på alla telefonjack så kan man koppla en vanlig telefonsladd mellan telefoniadaptern och husets första telefonjack, det blir då seriekopplat i huset och det ringer i alla telefonjack precis som det gör idag.

Tjänster

Jag sitter fast i avtal idag med annan leverantör, hur gör man då?

Vanligtvis så är det 3 månaders uppsägning på löpande avtal. Du kan välja att säga upp ditt nuvarande avtal när du fått leveranstid på fiberinstallationen. Eller så säger du upp det när fibern är installerad. Eftersom det inte är något tvång att beställa en tjänst, så kan ni välja att teckna en tjänst så fort det tidigare avtalet är avslutat.

Kan jag ha trygghetslarm via fiber?

Ja, tjänsten beställs från socialförvaltning.

TV

Vad behövs ytterligare för både digitala/analoga TV-apparater ska fungera?

Givetvis går det att behålla den tv-lösning man har idag. Annars kan man till exempel beställa bredbands-tv från någon utav våra tjänsteleverantörer. Man behöver få fram tv-signalen till respektive tv-apparat, antingen kan man dra en vanlig nätverkssladd från fibermodemet till respektive tv-apparat eller så kan man beställa trådlös mottagare/sändare (kostar ca 1000 kr för 1st sändare & 1st mottagare), den trådlösa sändaren kopplar man in till fibermodemet och den trådlösa mottagaren ansluter man till den digitalbox man fått eller köpt av den leverantör man valt.

Därefter kopplar man en vanlig tv-sladd (SCART eller HDMI) mellan sin tv-apparat och digitalboxen. Har man flera tv-apparater så kan man beställa ytterligare trådlösa mottagare (kostar ca 500 kr/st).


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.