Fiber på landsbygden

ElmNet bygger ut fiberbredbandet i hela kommunen för att få en levande och attraktiv landsbygd. Vid utbyggnaden bygger ElmNet ett stamnät som ska nå ut till de olika kommunområdena. Stamnätet ska utgöra anslutningspunkt för de olika byanäten, vilka i sin tur ska nå ut till de enskilda hushållen. 

ElmNets uppdrag är att stödja de lokala byanäten i deras utbyggnad och för att du som boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber behöver du kontakta ditt byanät. Varje byanät ansvarar för sitt nät och de sätter själva upp regelverk, villkor och anslutningsavgift med mera inom sitt område. Med bredband via fiber får du en stabil anslutning till din bostad med minimalt med störningar.

Hitta tidsplan för de olika byanäten här.

Hitta kontaktuppgifter till ditt byanät här.

Byanät beslutar att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet

Under hösten 2016 framfördes önskemål från några av kommunens byanätsföreningar om att ElmNet skulle ta över deras fiberprojekt. Önskemålen resulterade i att ElmNets styrelse beslutade att öppna för möjligheten att överlåta ett bidragsberättigat fiberprojekt till ElmNet. ElmNets erbjudande till byanätsföreningarnas styrelser och medlemmar är att samma villkor för en fiberanslutning ska gälla för samtliga kunder i ElmNets fibernät. Läs mer här.

Följande fiberföreningar har så här långt, via beslut på extra föreningsstämmor, valt att överlåta sina fiberprojekt till ElmNet:

  • Fälhult Fiber Ekonomisk förening
  • Diö Byanät södra Ekonomisk förening
  • Pjetteryd Fiber Ekonomisk förening
  • Liatorp Fiber Ekonomisk förening

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.